Hva kan vi gi deg i innbytte?

Vi vurderer gjerne din bil i innbytte. For at vi skal kunne gi deg et godt estimat på hva vi tenker er riktig innkjøpspris på bilen din, er det viktig at du fyller ut dette innbytteskjemaet så detaljert og korrekt som mulig. Vær ærlig, og fortell om feil og mangler som du kjenner til og last gjerne opp et bilde eller fler.

Husk at om vi velger å ta bilen din i innbytte så betyr det at vi kjøper bilen din for å selge den videre til en ny bruktbilkunde. Det betyr for det første at vi er opptatt av å skulle selge et produkt i god stand, og at det dessuten må være et potensiale for at vi kan tjene penger på bilen. Vi gjør oss opp en mening om hva vi tror bilen kan selges for, vurderer om det er behov for utbedringer og eventuelle kostnader forbundet med dette, samt beregner fortjeneste og salgsomkostninger. Dette kaller vi en forkalkyle. Da kommer vi frem til en sum som vi kan tilby deg for bilen din. Summen du blir presentert etter å ha sendt inn skjemaet på høyre side, er en innbyttepris basert på dine opplysninger og er da med et visst forbehold. Blir vi enige om en handel, ønsker vi å ta en nærmere sjekk av bilen før den endelig innbytteprisen fastsettes.

En eventuell korrigering av innbytteprisen vil da kun komme som en følge av at det er oppdaget feil eller mangler som må utbedres og som det ikke var tatt høyde for i forkalkylen. En normalt godt vedlikeholdt bruktbil som vi får ærlige opplysninger om fra kunden, vil erfaringsmessig sjelden få store trekk i innbytteprisen i forhold til forkalkylen. Det hender imidlertid at det oppdages feil som kunden ikke selv har hatt forutsetninger til å vurdere eller oppdage på egen hånd, og det vil naturligvis kunne medføre at innbytteprisen må korrigeres.